Kdo je předraženým pilotem v základové půdě?

Obsah

Kdo je předraženým pilotem v základové půdě?

Kdo je předraženým pilotem v základové půdě?

Při vhánění uzavřené výpažnice do základové půdy se předráží otvor pro piloty předražené. Mezi piloty předražené patří piloty tzv. systému Franki piloty. Předražení se provádí u tohoto systému ocelovou výpažnicí, uzavřenou zátkou z betonu. Beraněním na zátku se výpažnice vhání do potřebné hloubky.

Jaké jsou piloty předražené?

Mezi piloty předražené patří piloty tzv. systému Franki piloty. Předražení se provádí u tohoto systému ocelovou výpažnicí, uzavřenou zátkou z betonu. Beraněním na zátku se výpažnice vhání do potřebné hloubky. Po nasypání první dávky betonu se zátka vyrazí rázy beranidla a beton se roztlačí v rozšířenou patku.

Co jsou piloty s odňatou výpažnicí?

Piloty s odňatou výpažnicí: používají se ve všech druzích základové půdy i pod hladinou podzemní vody. Výpažnicí tvoří ocelová trouba, která se do zeminy vhání beraněním, zavrtáváním nebo vibrací. Výpažnice mohou být ve spodní části otevřené nebo uzavřené.

Proč jsou kořenové piloty plovoucí?

Kořenové piloty mají charakter plovoucí piloty (protože únosnost v patě piloty je ve srovnání s pilotami podle ČSN 73 1002 malá). Kořenové piloty s výztužným armokošem se navrhují v průměru od 200 do 250 mm. Vrtání pro tento druh pilot se provádí většinou s výpažnicí.

Související příspěvky: