Jaká je životnost DC motorů?

Obsah

Jaká je životnost DC motorů?

Jaká je životnost DC motorů?

Tato interakce mezi vnitřním rotorem a pevnými permanentními magnety vyvolává otáčení motoru. Podle společnosti Maxon Motor jsou DC motory omezeny systémem svých kartáčů a dosahují životnosti 1000 až 1500 provozních hodin, popř. méně než 100 provozních hodin při extrémních zatíženích.

Proč je DC motor účinnější než AC motor?

Ve skutečnosti je DC motor o 30 % účinnější než AC motor v důsledku toho, že sekundární magnetické pole je generováno z permanentních magnetů namísto z vinutí z měděných vodičů. EC motory jsou bezkartáčové stejnosměrné motory řízené externí elektronikou – buď elektronickou deskou s plošnými spoji nebo frekvenčním měničem.

K čemu jsou AC motory určeny?

AC motory jsou určeny k ovládání určitého bodu na výkonové křivce. Tato křivka odpovídá maximální účinnosti motoru. Mimo tohoto bodu účinnost motoru výrazně klesá. AC motory spotřebovávají dodatečnou energii na vytvoření magnetického pole indukováním proudu na rotoru.

Jak dlouho jsou DC motory omezeny?

Podle společnosti Maxon Motor jsou DC motory omezeny systémem svých kartáčů a dosahují životnosti 1000 až 1500 provozních hodin, popř. méně než 100 provozních hodin při extrémních zatíženích. Některé motory mohou za příznivých provozních podmínek pracovat až 15 000 hodin.

Související příspěvky: