Jaký je průměr závitu šroubu?

Obsah

Jaký je průměr závitu šroubu?

Jaký je průměr závitu šroubu?

Značí se velkým písmenem E, za nímž následuje číslovka udávající průměr v mm. Edison jím roku 1881 vybavil žárovku. Závit patří mezi standardizované závity. Lichoběžníkový rovnoramenný – vrcholový úhel 30°, osová síla může působit v obou směrech jednochodý: Tr d x S, Tr 48 x 8 – d je velký průměr závitu šroubu, S stoupání v mm.

Jak spojit závrtný šroub a maticí?

Spoj závrtným šroubem a maticí – šroub je zašroubován do spodní součásti až po konec výběhu závitu, horní součást, kterou šroub prochází s vůlí, se nasadí na šroub a přitáhne maticí. Při demontáži není nutné šroub vyšroubovat 1 – závrtný šroub, 2 – matice, 3 – pružná podložka, 4 – spojované součásti Viz STAB.

Jak se spojuje šroub s hlavou?

Spoj šroubem s hlavou a maticí – šroub je v díře uložen s vůlí: 1 – šroub s hlavou, 2 – matice, 3 – podložka, 4 – spojované součásti Spoj zašroubovaným šroubem s hlavou – šroub zašroubován ve spodní součásti, horní prochází s vůlí: 1 – šroub s hlavou, 2 – spojované součásti

Jaké jsou příčiny zatížení šroubů?

U dynamicky zatížených šroubů dochází k porušení nejčastěji v prvním zatíženém závitu. Z toho důvodu je vhodné zatížení rozložit na více závitů, např. tažnou maticí. Dalšími nebezpečnými místy jsou pro šroub výběh závitu a přechod dříku do hlavy.

Související příspěvky: