Co je venkovská chudoba?

Obsah

Co je venkovská chudoba?

Co je venkovská chudoba?

Zahrnuje nejen migraci chudých obyvatel z venkova do měst, ale i pohlcování vesnic v okolí měst a přirozený přírůstek v samotných městech. Městská a venkovská chudoba se přitom svým charakterem v řadě objektivních i subjektivních hledisek diametrálně liší. Zatímco situace chudých na venkově se výhledově stabilizuje, ve městech se spíše zhoršuje .

Co je dělení chudoby?

Dělení chudoby 1 Horším stadiem chudoby je tzv. absolutní chudoba o které hovoříme v případě, že se člověk dostane do stavu, kdy není... 2 Dalším dělení dělí chudobu na objektivní a subjektivní. Objektivní chudobu určuje stát, který konkrétně řekne co znamená... More ...

Jaký je výklad pojmu chudoba?

Ukazuje se, že tradiční výklad pojmu chudoba jako problému venkova již ne zcela odpovídá probíhajícím změnám (Beall, Fox 2007, Ravallion 2007, UNDP 2007, Gugler 1997). Rychlá urbanizace rozvojového světa přenáší postupně čím dál větší díl chudoby rozvojových zemí do měst.

Co je urbanizace chudoby?

Urbanizace chudoby je komplexní problém vztahu chudoby a městské populace, který se týká především rozvojových zemí. Nejedná se pouze o migraci obyvatel z venkova do měst, ale i o pohlcování vesnic v okolí měst a zejména o přirozený přírůstek v samotných městech (Baharoglu 2001, NRSP 2006).

Související příspěvky: