Jaké jsou polohové izomery?

Obsah

Jaké jsou polohové izomery?

Jaké jsou polohové izomery?

Polohové izomery se od sebe odlišují umístěním (polohou) funkční skupiny. n– butan t. t. -138,4 °C, t. v. -0,5 °C 2-methylpropan t. t. -159,6 °C, t. v. –11,7 °C propan-1-ol t. t. -126,5 °C, t. v. 97,1 °C

Jaké jsou hlavní typy izomerů?

Jsou známy dva hlavní typy izomerů: konstituční (nebo strukturální) izomerie a stereoizomerie (nebo prostorová isomerie). Isomerismus se vyskytuje jak v organických látkách (alkoholy, ketony, mj.), Tak v anorganických (koordinačních sloučeninách)..

Jaké jsou konstituční izomery?

Konstituční izomerie (strukturní) Podrobnější informace naleznete v článku Strukturní izomer. Konstituční izomery mají stejný sumární vzorec, ale jiné vnitřní uspořádání.

Co znamená slovo izomer?

Slovo izomer pochází z řeckého slova izomerů, což znamená "stejné části". Na rozdíl od toho, co lze předpokládat, a přestože obsahují stejné atomy, izomery mohou nebo nemusí mít podobné charakteristiky v závislosti na funkčních skupinách přítomných v jejich struktuře..

Související příspěvky: