Co je agresivita a manipulace?

Obsah

Co je agresivita a manipulace?

Co je agresivita a manipulace?

Pasivita, agresivita, manipulace a asertivita 1 Agresivní chování vede k prosazování sebe na úkor druhých. . Zraňuje druhé. Nedbá na jejich práva. Ponižuje je. 2 Manipulativní chování je nepřímé, sleduje skrytý, většinou egoistický cíl. . Snaží se dostávat druhého do takového... 3 Asertivní člověk přebírá plnou odpovědnost za svoje chování. . Ví, co chce dělat a jak. Jsou mu... More ...

Jak se projevuje agresivita?

Agrese se může projevovat fyzickým napadením, ale také verbálně, například urážkami a pomluvami. Sklon k nepřátelskému, útočnému jednání osob i živočichů, který se projevuje agresemi, se nazývá agresivita.

Jaké jsou podoby agrese?

Psychologický slovník uvádí následující podoby agrese: 1 altruistická – k ochraně druhých 2 anticipující – hájení vlastního teritoria 3 brachiální – násilí vedené na tělo oběti 4 dravčí – zaměřená na uvolnění kořisti 5 indukovaná – vyvolaná (s úmyslem zkoumat agresivní chování) 6 institucionální – násilné činy vykonané v rámci „lidské práce“ 7 mateřská – při ohrožení mláďat More ...

Související příspěvky: