Co jsou sprinklerové hlavice?

Obsah

Co jsou sprinklerové hlavice?

Co jsou sprinklerové hlavice?

• Sprinklerové hlavice • Sprinklerová hlavice – samočinný ventil, sloužící pro přívod hasící vody do chráněného prostoru. Otevření hlavice je impulsem pro spuštění systému. Hlavice se umisťují pod stropem nebo pod střechou chráněného prostoru, kde dochází k akumulaci tepla vyvinutého požárem.

Proč se sprinklerová hlavice otevře?

• Sprinklerová hlavice se při dosažení otevírací teploty tepelné pojistky samočinně otevře, což vede k poklesu tlaku v rozvodném potrubí, následnému otevření řídícího ventilu ventilové stanice a spuštění sprinklarového hasicího zařízení.

K čemu se používají sprinklerová zařízení?

Sprinklerová zařízení používají k hašení obvykle vodu ve formě sprchového proudu aplikovaného výstřikovými koncovkami označovanými jako sprinklery. Hašení je možné i pěnou. Podle toho jsou sprinklerová zařízení vodní nebo pěno-vodní. Do činnosti se sprinklery uvádějí samočinně.

Jak jsou sprinklery opatřeny tepelnou pojistkou?

Sprinklery jsou opatřené skleněnou nebo tavnou tepelnou pojistkou. Obvykle mají otevírací teplotou 68 °C, čemuž odpovídá červená barva kapaliny ve skleněné baňce. Vyrábí se i sprinklery s vyššími otevíracími teplotami. Podle tepelné odezvy, která je vyjádřená indexem reakční doby RTI (Response Time Index), jsou sprinklery s tepelnou odezvou:

Související příspěvky: