Co je šikana?

Obsah

Co je šikana?

Co je šikana?

Co je šikana? 1 jákékoliv chování, jehož záměrem je opakovaně ubližovat, ohrožovat nebo zastrašovat jiného člověka, případně skupinu... 2 zahrnuje jak fyzický útok v podobě bití, poškozování věcí druhé osobě, tak i útok slovní v podobě vydírání, nadávek,... 3 většina případů šikany mezi dětmi se odehrává ve škole, na cestě do školy nebo ze školy, případně v okolí bydliště, More ...

Co je šikana na pracovišti?

Šikana 1 Šikana na pracovišti . Použití hrozby nebo strachu , je společná. slovní napadání obvykle sestává z hrozeb či osobní... 2 Školní šikana. Akce jsou obvykle bojovat , děrování nebo bít následovat hrozbami více stejné zacházení či zneužívání . 3 Mobbing a šikana nejsou stejné. Děti a šikany bude někdy používat Šikana se ovládnout nebo usadit se v hierarchii , nebo... More ...

Které jsou hlavní rysy šikany?

Charakteristické vnější rysy šikany jsou dále: 1 záměrnost jednání, 2 nepoměr sil mezi agresorem a obětí (zpravidla vlastní fyzická síla, početní převaha agresorů, často/případně i aktuální... 3 samoúčelnost agrese, tj. šikanujícímu někdy nejde primárně o dosažení konkrétního cíle, zisku, případně ztráty, a to... 4 její opakování (jednorázovou agresi je možné považovat za šikanu... More ...

Jak se členit šikanu?

Šikanu je možné členit dle následujících kritérií: 1 „viditelnost“ šikany – šikanování zjevné (fyzické útoky, psychické ponižování, vydírání) a skryté (vyloučení ze... 2 míra nutné aktivity oběti – pasivní snášení útoků a nedobrovolné vykonávání příkazů agresora; 3 forma útoku – fyzické nebo verbální šikanování, dále i ničení a odcizování osobních věcí. More ...

Související příspěvky: