Co je parní stroj a parní automobil?

Obsah

Co je parní stroj a parní automobil?

Co je parní stroj a parní automobil?

Parní stroj je pístový tepelný stroj, spalovací motor s vnějším spalováním, přeměňující tepelnou energii vodní páry na energii mechanickou, nejčastěji rotační pohyb. První parní stroj a parní automobil v českých zemích vznikl na počátku 19. století, kdy ho sestrojil František Josef Gerstner.

Co je motor v technice?

Motor je v technice typ stroje, který mění jiné druhy energie na mechanickou práci. Nejobvyklejší druhy motorů vytvářejí rotační pohyb, ale existuje i lineární motor nebo oscilační motor. Motory jsou obvykle součástí a pohonnou jednotkou komplexnějších strojů.

Co je tepelný motor?

Podle zdroje energie 1 Tepelný motor Parní stroj Spalovací motor Stirlingův motor Spalovací turbína Raketový motor 2 Elektromotor Stejnosměrný motor Krokový motor Asynchronní motor Synchronní motor 3 Kapalinový motor Hydrostatický motor Hydrodynamický motor 4 Pneumatický motor

Související příspěvky: