Jak je to s českým rybníkářstvím?

Obsah

Jak je to s českým rybníkářstvím?

Jak je to s českým rybníkářstvím?

Na rybníce Kaňov pracovali i jeho poměrně známí následovníci Mikuláš Rutard z Malešova i Jakub Krčín z Jelčan. Jak je to s českým rybníkářstvím?

Co je rybník?

Co je rybník a jaký je jeho význam? Základní definice říká, že rybník je uměle vybudovaná vypustitelná vodní nádrž sloužící k chovu ryb. Kromě rybochovné funkce však sebou existence rybníka přináší i řadu dalších neméně důležitých funkcí vodohospodářských, ekologických, klimatických či krajinných.

Kde byla osídlena rybniční stavitelství?

Osídlena byla jen díky práci rybníkářů. Vrchol rybničního stavitelství potom patří až do 16. století, které nazýváme zlatým rybníkářským věkem. Jeho začátek spojujeme se jménem Štěpánka Netolického. Nedaleko rybníka Kaňov, který Štěpánek postavil, vedl proslulou Zlatou stoku, která sem přitéká od Třeboně.

Související příspěvky: