Co znamená akvizice?

Obsah

Co znamená akvizice?

Co znamená akvizice?

* Akvizice jako proces znamená získávání. * Za akvizici je však označován i cíl tohoto procesu – získávaná věc, přírůstek. * Spojování podniků: máme na mysli jejich faktické právní spojení i ekonomické spojování, kdy se mezi právně samostatnými podniky vytváří podstatné vlastnické vazby.

Jaké jsou procesy akvizic?

Akvizicí rozumíme procesy, při nichž dochází k právnímu nebo ekonomickému spojování podniků. Procesy akvizic jsou logickou součástí procesu globalizace a dochází k nim ve všech oblastech podnikání.

Co je akvizice jazyka?

akvizice jazyka, tj nabývání, osvojování (cizího) jazyka U akvizice nejde jen o osobní (face to face) kontakt, jak definováno, ale o činnost, jíž něco získáváme. Protihodnotou i bezúplatně. Nejen v ekonomice, ale i v muzejnictví může být akvizice, jakožto rozšiřování muzejních sbírek a následně expozicí!

Související příspěvky: