Jaké jsou nástroje fiskální politiky?

Obsah

Jaké jsou nástroje fiskální politiky?

Jaké jsou nástroje fiskální politiky?

Nástroje fiskální politiky 1 Automatické stabilizátory – působí stále a automaticky vyrovnávají výkyvy agregátní poptávky a nabídky (např. 2 Záměrná opatření – jednorázové opatření, které ovlivňují agregátní nabídku i poptávku (změna daňové sazby, změna... 3 Daně – představují příjmy do státního rozpočtu 4 Transfery – dotace do podnikatelské sféry, podpora v nezaměstnanosti nebo... More ...

Co je funkcí fiskální politiky?

Základní funkcí fiskální politiky je stabilizace makroekonomických veličin v rámci hospodářského cyklu a podpora ekonomického růstu s vysokou mírou zaměstnanosti a stabilní cenovou hladinou. Fiskální politika může být vedena 2 způsoby podle cílů hospodářské politiky a fáze hospodářského cyklu.

Co jsou cíle fiskální politiky?

Cíle fiskální politiky 1 bezprostřední – regulace agregátní nabídky a poptávky 2 konečné – regulace zaměstnanosti a dosažení cenové stability More ...

Co je expanzivní fiskální politika?

Expanzivní fiskální politika se orientuje na růst výkonu ekonomiky. Znamená to, že se státní výdaje zvyšují nebo se snižují čisté daně. Veřejné výdaje jsou větší než vybrané daně, takže vzniká schodek (deficit) státního rozpočtu, čímž roste státní dluh.

Související příspěvky: