Jak se jmenují rybníky?

Obsah

Jak se jmenují rybníky?

Jak se jmenují rybníky?

Rybníky - jak a proč se jmenují? 1 Pramenný rybník. Rybník je napájený podzemní vodou z pramenů na jeho dně. 2 Nebeský rybník neboli nebesář. Rybník je napájený pouze dešťovou vodou a v zimě tajícím sněhem. 3 Říční nebo potoční (obtočný) rybník. Rybník je postavený vedle potoka nebo řeky a přítok do něj reguluje stavidlo... 4 Průtočný rybník. Vodní tok ústí přímo do rybníka a... More ...

Co je rybník?

Co je rybník a jaký je jeho význam? Základní definice říká, že rybník je uměle vybudovaná vypustitelná vodní nádrž sloužící k chovu ryb. Kromě rybochovné funkce však sebou existence rybníka přináší i řadu dalších neméně důležitých funkcí vodohospodářských, ekologických, klimatických či krajinných.

Co je význam a funkce rybníků?

Význam a funkce rybníků 1 Chov ryb. Chov ryb a produkce rybího masa, tedy hodnotné potraviny určené k lidské spotřebě byl a je základní cíl... 2 Protipovodňová ochrana a retence vody. Významnou celospolečenskou funkcí rybníků je jejich význam v územní... 3 Zásoba vody v krajině, vliv na mikroklima. Voda je základní a nezbytnou složkou pro existenci a bohatství života... More ...

Co se zamýšlí nad právním vymezením pojmu rybník?

Článek se zamýšlí nad právním vymezením pojmu rybník, a to v přímé vazbě na české rybníkářství.

Související příspěvky: