Jaké jsou příznaky a projevy autismu?

Obsah

Jaké jsou příznaky a projevy autismu?

Jaké jsou příznaky a projevy autismu?

Příznaky a projevy autismu. Lidé s autismem mívají potíže ve vývoji řeči, chápání druhých, v sociálních vztazích a převládá u nich stereotyp. Chování a schopnosti jednotlivých autistů se však často výrazně liší. Obecné příznaky autismu: Chybí schopnost společenské interakce a komunikace

Co se týče autismu?

Podle mezinárodní klasifikace nemocí je možné rozlišit různé formy autismu, a to konkrétně: 1 Dětský autismus 2 Atypický autismus 3 Rettův syndrom 4 Aspergerův syndrom 5 Dezintegrační porucha

Kde vzniká autismus?

Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch psychického vývoje, která vzniká už v prenatálním (před narozením), perinatálním (během porodu) nebo postnatálním (poporodním) období. Diagnostikuje se většinou do tří let věku dítěte.

Jak se diagnostikuje autismus?

Vyšetření autismu. Autismus se diagnostikuje na základě projevů chování bez ohledu na příčinu vzniku. Nejdříve se provede psychologické a psychiatrické vyšetření, které objasní, zda se jedná o poruchu autistického spektra (PAS). Dále se zjišťují souvislosti mezi autismem a jinou somatickou nebo genetickou nemocí.

Související příspěvky: