Kdy žádat o starobní důchod?

Obsah

Kdy žádat o starobní důchod?

Kdy žádat o starobní důchod?

Kdy a kde žádat o důchod. O starobní důchod můžete požádat nejdřív čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání penze; později to jde kdykoliv. Datum, od kterého vám má být důchod přiznaný, si (pokud splňujete podmínky nároku) můžete určit sami. Žádost se podává na okresní správě sociálního zabezpečení ...

Jaký je výpočet důchodu?

Výpočet důchodu. Důchod se skládá ze dvou složek, základní výměry, která je stanovena pevnou částkou a nyní činí 3 490 Kč měsíčně, a procentní výměry, která se stanoví individuálně procentní sazbou z výpočtového základu podle získané doby pojištění. Výpočtový a vyměřovací základ. Výpočtový základ se určí redukcí osobního vyměřovacího ...

Kdo má nárok na starobní důchod?

Podmínkou nároku na starobní důchod je získání potřebné doby pojištění a dosažení stanoveného věku (tj. důchodového věku, popř. věku od něho odvozeného nebo věku 65 let). Od 1. 1. 2010 došlo k některým změnám zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále jen „zdp“).

Související příspěvky: