Kdo je řeka Rýn?

Obsah

Kdo je řeka Rýn?

Kdo je řeka Rýn?

Rýn (německy Rhein, francouzsky Rhin, nizozemsky Rijn, latinsky Rhenus, jméno pochází z keltského Renos) je řeka v Západní Evropě, která patří mezi nejdelší evropské řeky. Protéká postupně šesti zeměmi.

Kdo je řeka Rhin?

Rhein, fr. Rhin, hol. Rijn, lat. Rhenus ), jedna z hlavních řek evropských, pramení se ve švýc. kantoně grisonském z několika horských pramenů, z nichž jsou důležité hlavně dva: Přední a Zadní Rýn Přední Rýn vzniká v sv. části skupiny sv. Gottharda, jako výtok malého jezírka Toma na svahu hory Badu, ve výši 2344 m.

Jaký je rozdíl mezi prameny Rhône a Rhône?

Až ke stoku obou těchto hlavních pramenů Rýn protékal údolí podélné směrem sv., analogicky jako Rhône směrem opačným. Ale jakmile oba prameny se spojily, celý tok, 45 m široký, obrací se do příčného údolí směrem sev. Údolí toto označuje zároveň také důležitou tektonickou hranici alpskou.

Kde teče Horní Rýn?

Horní Rýn (Oberrhein) — od Basileje k Bingenu. Pod Basilejí mění řeka svůj směr ze západního na severní a přibližně 300 km teče na sever Hornorýnskou nížinou, přičemž vytváří 10 až 12 km široké terasovité údolí. Na tomto úseku v Německu přijímá zprava velké přítoky Neckar a Mohan.

Související příspěvky: