Jaké jsou práva v Nizozemsku?

Obsah

Jaké jsou práva v Nizozemsku?

Jaké jsou práva v Nizozemsku?

Existuje několik typů právních subjektů (rechtsvormen), které mohou podnikatelé založit v Nizozemsku. Mohou být rozděleny do dvou skupin: začleněná (povinná právní forma) a neregistrovaná (právní forma není povinná).

Kde leží Nizozemsko?

Nizozemsko, někdy nesprávně označované jako Nizozemí nebo Holandsko, je jedna ze čtyř zemí Nizozemského království, která leží v severozápadní Evropě na pobřeží Severního moře. Na východě hraničí s Německem a na jihu s Belgií .

Kde se nachází Nizozemsko?

Nizozemsko, někdy nesprávně označované jako Nizozemí nebo Holandsko, je jedna ze čtyř zemí Nizozemského království, která leží v severozápadní Evropě na pobřeží Severního moře. Na východě hraničí s Německem a na jihu s Belgií. Na rozloze 41 526 km² žije přibližně 17,3 milionu obyvatel.

Co je konstituční monarchie v Nizozemsku?

Jako moderní konstituční monarchie a parlamentní demokracie je v Nizozemsku uznáván systém „trias politica“ neboli rozdělení moci do tří skupin: 1 zákonodárná moc: Staten-Generaal — horní (75 členů) a dolní komora (150 členů) — vláda — král a ministři 2 výkonná moc: Král a Rada ministrů s Radou státu (Raad van State) jako poradního orgánu More ...

Související příspěvky: