Kdo je emitentem dluhopisu?

Obsah

Kdo je emitentem dluhopisu?

Kdo je emitentem dluhopisu?

Podle emitenta 1 Státní dluhopisy – emitentem (vydavatelem) je stát, v případě České republiky se jedná o Ministerstvo financí. Emisi zajišťuje Česká národní banka tzv. holandskou aukcí. ... 2 Komunální dluhopisy ( municipální) – emitentem je územní samosprávný celek. V České republice je podmínkou emitování tohoto typu dluhopisu souhlas Ministerstva financí. ... 3 Korporátní dluhopisy ( podnikové) – jedná se o dluhopisy, jejichž emitentem je obchodní korporace, cílem takové emise je získání kapitálu k nějaké činnosti (od modernizace přes rozšíření až po odvrácení ...

Kde koupit dluhopisy?

Nákup dluhopisů je obvykle jednoduše zprostředkovaný. Nejčastěji jej nabízejí bankovní domy a možná i vám nabízela dluhopisy paní nebo pán na přepážce. Pokud jde o dluhopisy přímo bankovních institucí, tak je opět lze považovat za velmi bezpečné, ale i zde určité riziko je.

Co je dluhopis?

Dluhopis. Dluhopis (též obligace) je cenný papír na řad nebo na doručitele (česká právní úprava neakceptuje dluhopis jako cenný papír na doručitele) nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky a případně vyplacení stanovených výnosů a další povinnosti. Dluhopis tak umožňuje zajistit subjektu zdroj ...

Co je cena dluhopisu?

Cena dluhopisu. Dluhopisy jsou cenné papíry, které nesou s určitou pravidelnou periodou kupón, který je většinou stanovený jako procentní poměr k nominální hodnotě dluhopisu. Z toho vyplývá hlavní riziko tohoto instrumentu. Pokud se změní úrokové sazby, změní se i cena, za kterou lze prodat či nakoupit tento cenný papír.

Související příspěvky: