Jak se vyvíjejí brouci?

Obsah

Jak se vyvíjejí brouci?

Jak se vyvíjejí brouci?

Brouci se vyvíjejí tzv. proměnou dokonalou, tj. mají stadium kukly. Některé druhy si vytvářejí kolem kukly ochranné schránky, jiné ji umisťují na vegetaci. Délka tohoto stadia trvá zpravidla několik týdnů. Během nich dochází k rozsáhlé přestavbě tkání a z larvy se stává dospělý brouk).

Kdo jsou brouci?

Brouci jsou hmyz s proměnou dokonalou, tj. jejich životní cyklus se sestavuje z vajíčka, larvy, kukly a dospělce.

Které jsou brouci pečující o potomstvo?

Mezi ty zajímavější patří např. brouci pečující o potomstvo, draví brouci, brouci žijící v hnízdech blanokřídlých, brouci stavějící různé chodby, vodní brouci, pouštní brouci, jeskynní brouci, brouci zápasící o samice a mnoho dalších.

Co jsou typické znaky brouků?

Znaky: Typickým znakem brouků jsou krovky, přeměněný první pár křídel, který kryje blanitá křídla druhého páru a obvykle také skoro celý zadeček. Krovky mohou být rýhované nebo hladké. Typický je i hrudní štít, což je velká předohruď.

Související příspěvky: