Jak se rozdělit jezera?

Obsah

Jak se rozdělit jezera?

Jak se rozdělit jezera?

V zásadě lze jezera rozdělit podle: teplotního režimu. vyvinuté břehové mělčiny, přítomná říční delta v místě přítoku vodního toku, projevy zmenšování rozlohy jezera zbytky světového oceánu, př. Kaspické moře (dříve mořský záliv) pleistocenní: zbytky po rozsáhlejších jezerech ledovcového původu, př. Winipežské (dříve Aggasiz), Velké solné jezero

Kde vznikla nejčetnější jezera na Zemi?

Velká jezera – tektonické jezero přemodelováno ledovcem) nejčetnější z celkového počtu jezer na Zemi, vznikla v době relativně nedávné po ústupu ledovců v posledním období zalednění (před 8000 až 10 000 lety)

Co jsou jezera sladkovodní a solná?

Podle chemického složení vody se rozlišují jezera sladkovodní a solná či minerální. Podle rozsahu výměny vody v celém prostoru jezerní pánve se jezera s dokonalým promícháváním vody označují jako holomiktní, s promícháváním jen do určité hloubky pod hladinou jako meromiktní.

Kde se nachází hladina a dno jezera?

hladina i dno jezera se nachází pod hladinou světového oceánu (př. Mrtvé moře) kalderová jezera mají jezerní pánev nálevkovitého tvaru, která je napájena jen atmosférickými srážkami, odtok se uskutečňuje převážně podzemní cestou (puklinami nesoudržných sopečných vyvrženin), př.

Související příspěvky: