Proč používáme závorky do výpovědi?

Obsah

Proč používáme závorky do výpovědi?

Proč používáme závorky do výpovědi?

Závorky používáme pro oddělení větných či nevětných výrazů, které jsou do výpovědi volně vloženy, popřípadě nejsou součástí vlastního projevu.

Co jsou závorky?

Závorky jsou specifická interpunkční znaménka užívaná především ve dvojici (levá a pravá), nicméně existuje i řada případů, kdy tomu tak není. Existuje jich pět základních typů, přičemž některé se používají i ve zdvojené verzi. Konkrétně jsou to kulaté, hranaté, složené, lomené a svislé.

Jaké jsou závorky v češtině?

Mohou mít různou podobu –⁠ v češtině jsou nejběžnější (a nejvhodnější) tzv. kulaté ( ), dále se používají závorky hranaté [ ] –⁠ ty se v jazykových příručkách speciálně používají pro znázornění výslovnosti –⁠ a složené { }. Případně lze užít i závorek ostrých 〈 〉 či tvořených lomítky / /, v běžných textech však doporučujeme se jim spíše vyhýbat.

Jaké jsou závorky pro genderově korektní vyjadřování?

Závorky lze v některých případech užít i pro genderově korektní vyjadřování, např. nabídku zpracoval (a): …, obvykle se však v těchto případech užívá lomítko (viz Lomítko ). V právních a podobných textech se do kulatých závorek někdy dávají čísla odstavců, např. (3).

Související příspěvky: