Co jsou buňky?

Obsah

Co jsou buňky?

Co jsou buňky?

Buňky jsou základními stavebními částmi všech živých organismů. Podle jejich charakteristických vlastností je můžeme rozdělit na buňky bakteriální, rostlinné a živočišné, dále pak buňky hub a prvoků. Jednotlivé části buňky se nazývají organely. Právě jimi se liší jednotlivé typy buněk.

Co je Prokaryotická buňka?

Prokaryotická buňka 1 je obvykle haploidní, vlákno DNA není zpravidla membránou odděleno od cytoplazmy 2 s výjimkou jednoduchých váčků nemá vnitřní systém membrán členící buňku 3 má prokaryotický typ ribozomů (70 S) 4 má–li bičík, tak prokaryotického (bakteriálního) typu More ...

Kde jsou živočišné buňky?

Živočišným buňkám chybí celulózní buněčná stěna a během diferenciace se nezvětšují. Živočišné buňky bývají zpravidla velmi malé, do 20 mikrometrů. Mívají zpravidla jen jedno jádro, ale jsou i výjimky (buňky v játrech, v chrupavkách – obsahují makronukleus a mikronukleus).

Související příspěvky: