Kdo jsou nejznámější ryby našich vod?

Obsah

Kdo jsou nejznámější ryby našich vod?

Kdo jsou nejznámější ryby našich vod?

Nejznámější ryby našich vod – znáte je? 1 Bolen dravý. Tuto dravou kaprovitou rybu najdeme v dolních a středních úsecích řek, a často se s ní setkáváme ve... 2 Cejn velký. Cejn velký, sportovními rybáři přezdívaný „lopaťák“, běžně žije v dolních tocích řek a ve stojatých vodách,... 3 Kapr obecný. Nejznámější a nejrozšířenější česká ryba patří mezi oblíbené druhy konzumentů i... More ...

Kde žijí ryby?

Podle vodního prostředí, ve kterém žijí, dělíme ryby na: 1 Sladkovodní – žijí ve sladké vodě 2 Brakické – žijí v brakické vodě (směs sladké a mořské vody, například v ústí řek) 3 Mořské – žijí ve slané vodě (moře a oceány) 4 Tažné – ty se dále rozdělují: Anadromní – žijí ve slané vodě, ale rozmnožují se ve sladké vodě (např. ... 5 Polotažné – během života mění místa svého pobytu

Proč ryby přijímají potravu ústní?

Anatomie a fyziologie ryb 1 Trávicí soustava. Ryby přijímají potravu ústy (ústa mohou být horní, dolní nebo koncová). V dutině ústní se mohou... 2 Vylučovací soustava. Odpadní produkty metabolismu jsou vylučovány různými způsoby. Oxid uhličitý je vylučován žábrami... 3 Dýchací soustava. Primárním dýchacím orgánem ryb jsou čtyři páry žaber umístěné na kostěných žaberních... More ...

Které druhy ryb jsou obojživelné?

Některé druhy ryb jsou obojživelné a určitý čas tráví na souši. Počet recentních druhů kostnatých ryb se odhaduje na 24 000–30 000. Variabilita ryb je obrovská. Patří mezi ně druhy dravé, všežravé, býložravé i parazitické, druhy žijící samotářsky, v párech i ve statisícových hejnech.

Související příspěvky: