Jaké jsou základní práva a svobody lidé?

Obsah

Jaké jsou základní práva a svobody lidé?

Jaké jsou základní práva a svobody lidé?

Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

Jaké jsou práva občanů?

(4) Občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím. 1 (1) Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. 2 (2) Volby se musí konat ve lhůtách nepřesahujících pravidelná volební období stanovená zákonem. 3 (3) Volební právo je všeobecné a rovné a vykonává se tajným hlasováním. Podmínky výkonu volebního práva stanoví zákon.

Co je svoboda projevu a právo na informace?

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. (2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

Související příspěvky: