Co se týká agresivního partnera?

Obsah

Co se týká agresivního partnera?

Co se týká agresivního partnera?

Většina vztahů s agresivním partnerem se potýká s neustále se opakujícím scénářem: napětí – konflikt – usmiřování . Postupně se zvyšuje četnost konfliktů z několika za rok na několik za den. Náprava hned v začátku! Jakmile si povšimnete partnerových sklonů k agresi, začněte tento problém řešit.

Jak se projevují agresivní poruchy?

Na vzniku agresivní poruchy se podílejí také genetické faktory, kouření a požívání alkoholu matkou v průběhu těhotenství, komplikovaný porod, úrazy hlavy, mrtvice, meningitida, hypoglykémie a u dětí poruchy pozornosti ( ADHD ).

Co se týká agresivity?

Denně se potýkáme s nepřeberným množstvím situací, problémů a nepříjemných událostí, při kterých se projeví naše vrozená agresivita. Na agresi a agresivitu musíme nahlížet z širšího hlediska, nejedná se pouze o negativní rys jedince, ale v určité míře je normální reakcí na ohrožení, kterému jsme vystaveni.

Co je agresivita?

Agresivita je způsob reakce na podkladě strachu, přání (frustrace, žádosti), heredity (dědičnosti), opuštění nebo tyranie. Agresivita se často prolíná s asertivitou - sebeprosazováním při dosahování svých cílů. V podobných souvislostech se používá též termín hostilita - nepřátelský postoj vůči lidem obecně.

Související příspěvky: