Kde je horní hranice biosféry?

Obsah

Kde je horní hranice biosféry?

Kde je horní hranice biosféry?

Horní hranici biosféry tvoří troposféra (asi 11 km nad povrchem Země), dolní hranici nejhlubší oblasti oceánu (asi 11 km). Zahrnuje jak oblast rozšíření organismů, tak i hmotu samu včetně interakce živé a neživé hmoty.

Co je vliv člověka na biosféru?

Vliv člověka na biosféru Člověk je druh živočicha, ale schopný důsledky své aktivity zasáhnout větší rozsah a hlubší dosah biosféry, než jakýkoliv jiný druh. V posledních dvou stoletích vykazuje typické znaky exponenciálně se množící populace s neomezeným růstem, se všemi příslušnými důsledky včetně etologických.

Co je biosféra?

Biosféra, ekosféra, superekosystémje živá část krajinné sféry, tj. část zemské kůry, hydrosféry a atmosféry, ve které se vyskytují živé organismy. Horní hranici biosféry tvoří troposféra (asi 11 km nad povrchem Země), dolní hranici nejhlubší oblasti oceánu (asi 11 km).

Související příspěvky: