Jak uvést počítačové dovednosti?

Obsah

Jak uvést počítačové dovednosti?

Jak uvést počítačové dovednosti?

Můžete také sami uvést všechny programy, které běžně využíváte, v kolonce Další počítačové dovednosti. V případě, že jste IT profesionál, vypište všechny technologie (programovací jazyky, frameworky, prostředí a nástroje), se kterými pracujete, přímo do "Dovedností vztahujících se k určitému povolání".

Jak vyplnit osobní dovednosti?

Jak do životopisu vyplnit osobní dovednosti. Část životopisu "Osobní dovednosti" slouží k popsání vašich osobnostních charakteristik, odborných, počítačových, jazykových a dalších dovedností.

Jaké jsou získané odborné dovednosti?

Zde vypište všechny získané odborné dovednosti, které souvisí s nabízenou pozicí (např. schopnost analýzy a návrhu systémů, znalost metodiky Scrum u IT profesí, velmi dobrá znalost druhů a přípravy kávy nebo sommelierství u číšníka apod.). V této části popište své IT dovednosti.

Co je součástí životopisu osobní dovednosti?

Část životopisu "Osobní dovednosti" slouží k popsání vašich osobnostních charakteristik, odborných, počítačových, jazykových a dalších dovedností. Do této části uveďte svůj mateřský jazyk a u cizích jazyků získané jazykové certifikáty a jazykovou úroveň pomocí stupnice A1-C2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Související příspěvky: