Jaké jsou metody genetického výzkumu?

Obsah

Jaké jsou metody genetického výzkumu?

Jaké jsou metody genetického výzkumu?

Každé z výše uvedených odvětví genetiky používá své specifické metody genetického výzkumu. Vedle klasických metod jsou zaváděny a používány stále nové a dokonalejší metody, které využívají aktuálních poznatků zejména chemie, biochemie, molekulární biologie, biometriky (statistiky) a dalších.

Co je genetika?

Název genetika byl navržen Williamem Batesonem v roce 1906, základy této vědy položil Gregor Johann Mendel Genom - veškerá genetická informace uložená v DNA (u některých virů v RNA) konkrétního organismu. Zahrnuje všechny geny a nekódující sekvence

Co je genetické poradenství?

Genetické poradenství - jedna z forem preventivního lékařství, která pomáhá rodinám s genetickou zátěží vyvarovat se početí nebo narození postižených dětí a naopak zvolit optimální podmínky pro narození zdravého potomka. Základní zásadou genetického poradenství je záruka svobodného rozhodnutí rodičů, zda se odbornou genetickou radou budou řídit

Související příspěvky: