Kdo je jednorožec?

Obsah

Kdo je jednorožec?

Kdo je jednorožec?

Jednorožec je bájný tvor, který je obvykle zobrazován v podobě koně či antilopy s nápadným, dlouhým a šroubovitě krouceným rohem. Od křesťanského středověku je považován za symbol síly, čistoty a panenství. Proslul zejména jako štítonoš britského státního znaku.

Kde nalézt jednorožce?

Jednorožce lze nalézt ve všech středověkých bestiářích. Zde byly rozeznávány dva druhy jednorožců: "pravý" v podobě bílého koně s rohem, hřívou a sudokopytníma nohama a tzv. Camphurh, připomínající kozu nebo ovci se zadníma ptačíma nohama. Jinou představu o jednorožci měli východní Slované.

Kde vznikla Představa jednorožce?

Představa jednorožce snad vznikla spojením oryxe, nosorožce a narvala, jehož „roh“ přesněji zub, byl vyhledáván jako kuriozita, u nás je ho možné spatřit např na zámku v Lednici, kde je zasazen do dřevěné atrapy jednorožší hlavy. Představy o jednorožci se vyskytují i mimo evrpské prostředí.

Kdo střeží bílý jednorožc?

V mytologii starověkých Peršanů střeží bílý jednorožc podobný divokému oslu s třemi tlamami magický strom Harvisptochm (Strom všech semen), rostoucí uprostřed nebeského jezera Vourukaša. Druhý z perských jednorožců, Šadhavar, patří naopak mezi démonické bytosti, nepřátelské lidem.

Související příspěvky: