K uskladnění zásoby topného oleje?

Obsah

K uskladnění zásoby topného oleje?

K uskladnění zásoby topného oleje?

Vnějším pláštěm přivádějí ke kotli vzduch nutný ke správnému spalování a vnitřním prostorem pak odvádějí spaliny vzniklé provozem kotle. K bezpečnému uskladnění zásoby topného oleje slouží rozličné druhy nádrží, které se umísťují přímo v domě.

Proč je topný olej zatěžuje životní prostředí?

Proto je topný olej palivem, které nezatěžuje životní prostředí. Díky systému návazných distribučních skladů je topný olej běžně k dispozici na území celé ČR. Dodávka z těchto míst až do zásobníků spotřebitelů probíhá za pomoci speciálních cisternových automobilů a je velmi efektivní.

Jaké jsou požadavky na vytápění domů topným olejem?

Jednou z možností, naplňující uvedené požadavky zákazníků v ČR i v celé Evropě, je vytápění domů topným olejem.

Související příspěvky: