Co se týče netopýrů rezavých?

Obsah

Co se týče netopýrů rezavých?

Co se týče netopýrů rezavých?

Jde o ultrazvukové signály netopýra rezavého, které do oblasti slyšitelné i pro člověka převádějí pomocí zvláštních mikrofonů tzv. netopýří detektory. Na displeji přístroje se zároveň zachytí frekvence, ve které netopýr vysílá, a podle ní lze jednotlivé druhy určit. Některé přímo, jiné s pomocí počítačových programů.

Kdo jsou netopýři?

Netopýři jsou zvláštní, naprosto výjimeční živočichové už od pohledu. Jako noční tvorové, s pro nás skrytým způsobem života, jsou zahaleni rouškou tajemna a neznámého. Tato specifičnost jim ale v Evropě moc neprospěla. Lidé si je spojovali s posly zla, viděli v nich ďáblovo znamení.

Proč netopýři staví netopýry do světla?

Zmíněné křídlo staví netopýry do naprosto odlišného světla v asijských zemích, zejména v Číně. Jeho podobnost s křídlem posvátných draků jim připravila naprosto opačnou pozici a netopýři jsou ve zdejších končinách považováni za posly štěstí.

Jak se živí netopýři?

Jak jsem se již výše zmínil, netopýři se živí převážně hmyzem – komáry, pakomáry, můrami, brouky..., ale známe ve světě i několik druhů netopýrů specializovaných na jinou potravu. Například někteří afričtí víkonosi loví žáby a obojživelníky, jiný druh netopýrů loví i drobné rybky, další sají květní nektar.

Související příspěvky: