Co jsou hodnoty?

Obsah

Co jsou hodnoty?

Co jsou hodnoty?

Hodnoty jsou skutečnosti, způsoby jednání, cílové stavy, které lidé považují za důležité. Lze je členit například do následujících skupin: • teoretické hodnoty (odhalení pravdy, získávání znalostí), • ekonomické hodnoty (výroba a získávání zboží, peníze), • estetické hodnoty (harmonie, vzhled), • sociální hodnoty (přátelství, kolegialita, pomoc),

Co jsou náboženské hodnoty?

• náboženské hodnoty (morální principy) – tady by bylo možno mluvit spíše o hodnotách víry, což je širší pojetí. Závažná rozhodnutí v životě každého člověka jsou ovlivňována určitým hodnotovým systémem, tj. preferovaným okruhem hodnot. Projevují se v kariérovém zaměření. • firma atd.

Co jsou závažná rozhodnutí v životě člověka?

Závažná rozhodnutí v životě každého člověka jsou ovlivňována určitým hodnotovým systémem, tj. preferovaným okruhem hodnot. Projevují se v kariérovém zaměření. • firma atd. Tyto hodnoty řídí aktivitu lidí v organizaci a stávají se také potřebami, které vyvolávají aktivitu, zaměřenou k jejich realizaci.

Související příspěvky: