Jak uvažovat dluhopisy?

Obsah

Jak uvažovat dluhopisy?

Jak uvažovat dluhopisy?

Obecně lze uvažovat dluhopisy: 1 Krátkodobé dluhopisy – s dobou splatnosti do jednoho roku. Mezi ně patří například státní pokladniční poukázky (vydává... 2 Střednědobé dluhopisy – s dobou splatnosti od jednoho roku do deseti let, 3 Dlouhodobé dluhopisy – doba splatnosti dluhopisu nad deset let. More ...

Co je dluhopis?

Dluhopis. Dluhopis (též obligace) je cenný papír na řad nebo na doručitele (česká právní úprava neakceptuje dluhopis jako cenný papír na doručitele) nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky a případně vyplacení stanovených výnosů a další povinnosti. Dluhopis tak umožňuje zajistit subjektu zdroj ...

Co jsou konvertibilní dluhopisy?

Podle způsobu úročení 1 konvertibilní dluhopisy – kromě klasických práv je s tímto dluhopisem spojeno i právo na výměnu (konverzi) tohoto... 2 prioritní dluhopisy – prioritní dluhopis dává majiteli právo na přednostní úpis akcií dané společnosti. 3 podřízené dluhopisy – tento zvláštní typ dluhopisu představuje jistou nevýhodu, pokud emitent zkrachuje. Pohledávky za... More ...

Jaké jsou korporátní dluhopisy?

Korporátní dluhopisy mají různou míru rizikovosti, od čehož se odvíjí velikost úroků. Bankovní dluhopisy – emitentem je peněžní ústav, tento typ dluhopisů je někdy považován za součást korporátních dluhopisů se specifickými právními i finančními možnostmi (např. banka může být distributorem).

Související příspěvky: