Jak bylo zaznamenáno vodní právo v mlýně?

Obsah

Jak bylo zaznamenáno vodní právo v mlýně?

Jak bylo zaznamenáno vodní právo v mlýně?

Vodní právo se zaznamenávalo do vodní knihy, která byla vedena Okresním hejtmanstvím, a bylo v něm výškové zabezpečení vodního mlýna. K této značce byly vztaženy, na centimetr přesně, výška stavidla jezového, práh stavidel mlýnských, hrana jalového přepadu ve mlýně a podobně.

Kdo má právo na vodu u mlýna?

Vodní právo říká, že: „Majitel mlýna má právo vodu u mlýna a jezu nadržovati na dovolenou míru, nadrženou vodu pro pohon mlýna použíti, nebo zcela vypustiti. Současně se má zařízení udržovati v řádném stavu a má se dbáti toho, aby se s vodou neplýtvalo.

Co je větrný mlýn?

1 větrný mlýn – tento druh je poháněn větrem, který se opírá do lopatek větrného mlýna. Typickým krajem větrných mlýnů je... 2 parní mlýn – pohon zabezpečuje parní stroj. První parní mlýn v Rakouském císařství byl otevřen v Telči Jakubem Langem... 3 mlýn na elektrický pohon – současný pohon válcových mlýnů. More ...

Související příspěvky: