Co je svařování nebo sváření?

Obsah

Co je svařování nebo sváření?

Co je svařování nebo sváření?

Svařování nebo sváření je proces, který slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více součástí. Obecným požadavkem na proces svařování je vytvoření takových termodynamických podmínek, při kterých je umožněn vznik nových meziatomárních vazeb.

Jaký je svar provedený po obvodu?

Svar provedený po obvodu se ozna čí ma- lou kružnicí ve zlomu odkazové čáry. Montážní svar se ozna čí vlaje čkou ve zlomu odkazové čáry.

Jaké jsou typy svarů?

Podle tvaru, pr ůřezu a úpravy svaru rozeznáváme dva základní druhy svar ů : • TAVNÉ , • TLAKOVÉ . 1.4 DRUHY – TYP SVAR Ů Stykové plochy sva řovaných sou částí je nutno vhodn ě upravit → podmínka pro- va ření materiálu v celém pr ůřezu (hlavn ě u tavného sva řování).

Jaké jsou svařovací metody?

Svařovací metody 1 Způsoby svařování podle směru a polohy. Polohy při svařování jsou normovány v ČSN EN ISO 6947. 2 Tavné svařování. Na povrchu svaru, provedeného metodou obloukového svařování v ochranné atmosféře, jsou patrné sklovité... 3 Tlakové svařování za studena. Přiváděnou energií je pouze tlak a ke spojení dojde v tuhém stavu materiálů. Ultrazvukové... More ...

Související příspěvky: