Kdo používal velrybí olej na výrobu mýdla?

Obsah

Kdo používal velrybí olej na výrobu mýdla?

Kdo používal velrybí olej na výrobu mýdla?

Velrybí olej se dříve používal jako palivo do lamp, kostice do korzetů, tuk na výrobu mýdla. Dnes jsou tyto suroviny již nahrazovány. V minulosti však jiné zdroje nebyly. Pro části velrybího těla se však našlo nové využití, a proto masový lov velryb způsobil radikální úbytek některých jejich druhů.

Co způsobil úbytek velryb na jižní polokouli?

Lov velryb způsobil dramatický pokles počtu velryb, obzvláště na jižní polokouli. Velryby jsou nepostradatelným článkem v potravním řetězci. Stabilizují potravní koloběh a udržují oceán „zdravý“, takže úbytek velryb negativně ovlivňuje mořský ekosystém.

Co je ochrana velryb v mezinárodním právu?

Ochrana velryb v mezinárodním právu 1 Úmluva upravující lov velryb ( Ženeva, 24. září 1931 ), vyhlášena v ČSR pod č. 34/1935 Sb. z. a n. 2 Mezinárodní úmluva pro regulaci lovu velryb ( Washington, D.C., 2. prosince 1946 ), na základě které vznikla Mezinárodní... More ...

Co je ochrana velryb v evropském právu?

Ochrana velryb v evropském právu 1 Nařízení Rady (EHS) č. 348/81 z 20. ledna 1981 o společných předpisech pro dovoz výrobků z velryb a ostatních kytovců 2 Nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin... More ...

Související příspěvky: