Jak vytvořit základnu větrného mlýna?

Obsah

Jak vytvořit základnu větrného mlýna?

Jak vytvořit základnu větrného mlýna?

Postupujte podle těchto pokynů a vše můžete udělat sami: 1 Upevněte boky pomocí kolejnic. 2 Chcete-li vytvořit základnu větrného mlýna pomocí vlastních rukou, použijte dvě pole, která mají uprostřed díry. 3 Spojte základnu a tělo větrného mlýna pomocí šroubů. 4 Dejte dohromady dva trojúhelníky, jejichž základny jsou 38 cm a strany jsou 35 a půl. More ...

Jaké jsou typy větrných mlýnů?

Současná česká odborná literatura rozlišuje pouze dva klasické typy větrných mlýnů - sloupový a holandský. Nejrozšířenější je typ první - patrový dřevěný mlýn, jehož celé tělo se otáčí podle potřeby proti větru. Podle konstrukce, teritoriálního rozšíření a způsobu otáčení se jmenuje sloupový, moravský, německý, beraní, kozlečí nebo prostě samec.

Kde byl Zděný větrný mlýn?

Zděný větrný mlýn (420 m.n.m.), na indikační skice z roku 1839 vyznačený na pozemkové parcele č. 750 v trati Na hůrkách, na stavební parcele číslo 39. Stojí asi 400 m na jihovýchod od návsi, na obecním pozemku. Mlynářem byl tehdy Jan Rudolf z Točníka.

Kdo byl první větrný mlýn v Čechách?

Jediný větrný mlýn v Čechách s částečně dochovaným vnitřním technickým vybavením. Dnes soukromý rekreační objekt, probíhá jeho oprava. oficiální www Na Františkově vrchu na JV od obce bývalý zděný větrný mlýn s okrouhlou kamennou věží, 7,5 m vnitřního průměru. Mlýn vlastní je poprvé veden v katastralních mapách v roce 1843.

Související příspěvky: