Jaký byl výpočet rychlosti větru na území ČR?

Obsah

Jaký byl výpočet rychlosti větru na území ČR?

Jaký byl výpočet rychlosti větru na území ČR?

V průběhu času bylo různými metodami a na základě různých podkladových dat vytvořeno hned několik generací „větrných map“, viz např. souhrnný přehled [6]. Zatím posledním a zřejmě i nejpřesnějším výsledkem byl výpočet pole průměrné rychlosti větru na území ČR provedený v roce 2007 [7].

Jaká je průměrná rychlost větru v lokalitě?

Nad rámec uvedených okolností mohou průměrnou rychlost větru snižovat překážky proudění v blízkém okolí lokality, zejména stromy (individuálně či v rámci souvislejších porostů) a budovy.

Jaká je průměrná rychlost větru v prostoru našich vrchovin?

V prostoru našich vrchovin lze na vyvýšených a otevřených místech očekávat převážně rychlosti větru kolem 4 m/s ve výšce 10 m nad povrchem, ve výrazněji exponovaných polohách ve výškách nad 600 m n.m. se průměrná rychlost větru v 10 m může blížit až 5 m/s.

Související příspěvky: