Jaký je objem válce?

Obsah

Jaký je objem válce?

Jaký je objem válce?

Pro výpočet objemu válce je zapotřebí znalost jeho průměru nebo poloměru, čísla pí a výšky.Objem válce je pojem označující velikost prostoru, který válec zaujímá resp. prostor, který lze využít pro uskladnění čehokoliv ve válci.Základní jednotkou objemu je m 3 (metr krychlový).

Co jsou vlastnosti válce?

Vlastnosti válce 1 Obecný válec může mít podstavu různého tvaru, ale obě jsou stále navzájem vodorovné 2 Kolmý válec - výška a povrchové přímky jsou kolmé k podstavě 3 Kosý válec - výška a povrchové přímky nejsou kolmé (představme si třeba šikmou věž v Pizze ale s podstavou i střechou... 4 Kruhový válec - podstavy tvoří kruh 5 Rotační válec - kolmý kruhový válec More ...

Co je objem válce a průměr válce?

Objem válce - vzorec. objem válce = 1/4 × Ludolfovo číslo × průměr válce 2 × výška válce.

Související příspěvky: