Kdy dosáhl počet obyvatel Ruska vrchol?

Obsah

Kdy dosáhl počet obyvatel Ruska vrchol?

Kdy dosáhl počet obyvatel Ruska vrchol?

Počet obyvatel Ruska dosáhl vrcholu (148 689 000) v roce 1991, těsně před rozpadem SSSR. Nízká porodnost a abnormálně vysoká úmrtnost způsobily pokles obyvatelstva roční měrou 0.5%, v absolutním vyjádření 750 000 - 800 000 lidí ročně až do roku 2006.

Jaký byl počet obyvatel Ruska v roce 2015?

Rusko: Počet obyvatel. Při vyhodnocování statistiky za rok 2015 byl k 1. 1. 2016 počet obyvatel Ruska ke dni 142 423 773. V jiných databázích je uváděn počet 146,5 milionu obyvatel. Dva miliony rozdíl, to není statistická chyba.

Proč je Rusko největší stát světa?

Třebaže je Rusko největší stát světa, platí to jen jen o jeho rozloze.S počtem obyvatel už na tom „tak slavně“ není, ačkoliv se do první desítky nejlidnatějších zemí vejde.I když to je to „o fous“- se svými 142 423 773 obyvateli je na deváté příčce.Rusko má oproti jiným evropským zemím – třeba i proti naší – obrovskou výhodu.

Kdy se ruská populace stabilizuje?

Ruské ministerstvo pro ekonomický rozvoj zveřejnilo prognózu, že do roku 2020 se populace stabilizuje na 138 - 139 milionech, a do roku 2025, znovu poroste na dnešních 143 - 145 milionů, současně očekávaná délka života vzroste na 75 let.

Související příspěvky: