Jaké jsou zemědělské půdy v Ez?

Obsah

Jaké jsou zemědělské půdy v Ez?

Jaké jsou zemědělské půdy v Ez?

ČR: Vývoj užití zemědělské půdy v EZ (1999-2017) • Z celkových 500 tis. ha v EZ tvoří orná půda 13 %, travní porosty 83 % a necelé 2 % trvalé kultury (sady, vinice a chmelnice).

Jaká byla zemědělská půda v roce 2016?

2016 tvořila zemědělská půda dle ČÚZK 4208 tis. ha zcelkových 7887 tis. ha rozlohy státu. Orná půda představovala výměru 2965 tis. ha (70 %), travní prosty 1003 tis. ha (24 %) a trvalé kultury 75 tis. ha (2 %).

Jak se zvýšila výměra zemědělské půdy?

Orná půda představovala výměru 2965 tis. ha (70 %), travní prosty 1003 tis. ha (24 %) a trvalé kultury 75 tis. ha (2 %). • Od roku 1966 se snížila výměra zemědělské půdy o306 tis. ha a výměra orné půdy o 386 tis. ha. Zdroj: Ročenky půdního fondu (ČÚZK); zpracovala ČTPEZ Vývoj zemědělského půdního fondu (2000-2016)

Související příspěvky: