Proč je Rusko největší stát světa?

Obsah

Proč je Rusko největší stát světa?

Proč je Rusko největší stát světa?

Třebaže je Rusko největší stát světa, platí to jen jen o jeho rozloze.S počtem obyvatel už na tom „tak slavně“ není, ačkoliv se do první desítky nejlidnatějších zemí vejde.I když to je to „o fous“- se svými 142 423 773 obyvateli je na deváté příčce.Rusko má oproti jiným evropským zemím – třeba i proti naší – obrovskou výhodu.

Jaký byl počet obyvatel Ruska v roce 2015?

Rusko: Počet obyvatel. Při vyhodnocování statistiky za rok 2015 byl k 1. 1. 2016 počet obyvatel Ruska ke dni 142 423 773. V jiných databázích je uváděn počet 146,5 milionu obyvatel. Dva miliony rozdíl, to není statistická chyba.

Kdy dosáhl počet obyvatel Ruska vrchol?

Počet obyvatel Ruska dosáhl vrcholu (148 689 000) v roce 1991, těsně před rozpadem SSSR. Nízká porodnost a abnormálně vysoká úmrtnost způsobily pokles obyvatelstva roční měrou 0.5%, v absolutním vyjádření 750 000 - 800 000 lidí ročně až do roku 2006.

Kdy se ruská populace stabilizuje?

Ruské ministerstvo pro ekonomický rozvoj zveřejnilo prognózu, že do roku 2020 se populace stabilizuje na 138 - 139 milionech, a do roku 2025, znovu poroste na dnešních 143 - 145 milionů, současně očekávaná délka života vzroste na 75 let.

Související příspěvky: