Jak je maximální povolená rychlost na dálnicích?

Obsah

Jak je maximální povolená rychlost na dálnicích?

Jak je maximální povolená rychlost na dálnicích?

Obvykle je maximální povolená rychlost 104 km/h (65 mph), ale na některých dálnicích (freeway) je možné jet rychlostí 110 km/h (70 mph). Maximální povolenou rychlost důsledně dodržujte a její překračování ponechte místním.

Jaké jsou maximální povolené rychlosti v České republice?

Aktuálně platné maximální povolené rychlosti. V České republice platí, že: nejvyšší povolená rychlost na rychlostní silnici – 110 km/h. Pokud rychlostní dálnice či dálnice vede skrz obec je v obou případech maximální povolená rychlost snížena na 80 km/h.

Co je překročení rychlosti?

Překročení rychlosti je v praxi nejčastěji řešeným dopravním přestupkem. Řidiči se mnohdy domnívají, že přestupek lze spáchat jen při překročení nejvyšší povolené rychlosti. Tak tomu ovšem není. Je vhodné připomenout, že kromě konkrétních rychlostních limitů pro jízdu v obci a mimo obec zákon stanovuje ...

Jaká je maximální rychlost vozidel v obci?

Obecně platí, že v obci smí vozidlo jet maximálně rychlostí 50 km/h. Po dálnici nebo silnici pro motorová vozidla, která prochází obcí, je možné jet rychlostí 80 km/h. To ovšem platí pouze v případě, že místní dopravní značení nepřikazuje rychlost jinou.

Související příspěvky: