Kdo má právo na přesčas?

Obsah

Kdo má právo na přesčas?

Kdo má právo na přesčas?

Ze zákona má zaměstnavatel právo nařídit přesčas ve výjimečných případech, a to převážně z provozních důvodů. Bohužel není stanoveno, co jsou tyto výjimečné případy, a tak si mnoho zaměstnavatelů leckdy dělá, co chce, a nařizuje přesčasy i bez větších důvodů.

Jaký je příplatek za přesčas?

Za přesčasy příplatek 25 %. Práce přesčas není v pracovním poměru nic neobvyklého. Aby se z ní nestal jen „strašák“ pro zaměstnance, kteří se kromě budování kariéry chtějí věnovat i rodině nebo koníčkům, stanoví zákon samozřejmě pravidla pro odměňování práce přesčas.

Kolik hodin přesčasu lze odpracovat?

Po dohodě obou zúčastněných stran lze tedy odpracovat 416 hodin přesčasů na rok – 150 nařízených (či dohodnutých) a 266 se souhlasem zaměstnance. Také do tohoto limitu se nepočítají hodiny přesčasu, za které bylo poskytnuto náhradní volno.

Kdy je přesčas nařízen?

Přesčas může být nařízen i v době nepřetržitého odpočinku v týdnu (nařízen jako 38 hodin týdně v kuse pro většinu zaměstnanců, 48 pro mladistvé, v dalších speciálních případech naleznete více zde) a je ohodnocen příplatkem v podobě 50% průměrného hodinového výdělku.

Související příspěvky: