Co je číslo kyslíku v oxidech?

Obsah

Co je číslo kyslíku v oxidech?

Co je číslo kyslíku v oxidech?

Oxidační číslo kyslíku v oxidech je vždy -II. Oxidy můžeme dělit podle různých hledisek, ale nejčastěji se dělí podle svého chemického chování: kyselinotvorné oxidy - např. oxid uhličitý - CO 2, oxid dusičitý - NO 2, ale i oxid chromový - CrO 3, apod.

Jaké jsou základní skupiny kyslíku?

Základní skupiny organických sloučenin s obsahem kyslíku jsou: 1 alkoholy, obsahující skupinu C-OH 2 fenoly, které skupinu -OH mají připojenu k aromatickému jádru 3 ethery, obsahující skupinu C-O-C 4 peroxidy ,obsahující skupinu C-O-O-C 5 aldehydy ,obsahující skupinu HC=O 6 ketony, obsahující skupinu C-CO-C 7 karboxylové kyseliny, obsahující skupinu -COOH 8 estery ,obsahující skupinu R-C-OOR More ...

Co je kyslík?

Kyslík (chemická značka O, latinsky Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry. Je biogenním prvkem a jeho přítomnost je nezbytná pro existenci většiny živých organismů na této planetě. Autorem jeho českého názvu je Jan Svatopluk Presl.

Jak se provádí výroba kyslíku?

Průmyslová výroba kyslíku se provádí frakční destilací kapalného vzduchu podle Lindeho nebo frakčním zkapalňováním vzduchu podle Clauda. V menší míře se kyslík vyrábí také elektrolýzou vody.

Související příspěvky: