Co je RAM v informatice?

Obsah

Co je RAM v informatice?

Co je RAM v informatice?

RAM je v informatice označení používané pro polovodičové paměti s přímým přístupem umožňující čtení i zápis. V technické praxi si pod pojem RAM představíme paměť s následujícími vlastnostmi: elektronická polovodičová paměť. „téměř okamžité“ čtení i zápis jakékoli jednotlivé paměťové buňky.

Jaká je velikost paměti RAM?

Paměť RAM si lze představit jako řadu očíslovaných (číslo je adresa buňky) buněk, z nichž každá obsahuje nějakou hodnotu (při velikosti buňky 1 byte hodnotu 0-255). Velikost paměti (tj. počet paměťových míst nebo buněk) se nejčastěji udává v bytech.

K čemu se používá paměť RAM?

Paměť RAM se používá hlavně jako operační paměť počítačů, tj. paměť, v níž jsou uloženy běžící programy (včetně operačního systému) a jejich data.

Související příspěvky: