Kdy došlo k chybě v kódování Pythonu?

Obsah

Kdy došlo k chybě v kódování Pythonu?

Kdy došlo k chybě v kódování Pythonu?

Chybové hlášení říká, že došlo k chybě při překódování unicode textu, a že ascii kodek nemůže překódovat znaky na pozici 0 až 8. Když totiž text z unicode nepřekódujeme my, pak se o to Python pokusí sám. Jako cílové kódování použije výchozí kódování pythonu, které je přednastaveno na ASCII.

Co se může vyskytnout v Pythonu?

V programu se mohou vyskytnout tři druhy chyb: chyby související se skladbou programu ( syntax errors ), s během programu ( runtime errors) a s významem programu ( semantic errors ). Je užitečné mezi nimi rozlišovat kvůli jejich rychlejšímu vyhledání. Python může provést výpočet jenom pro takový program, který má správnou skladbu (syntaxi).

Proč je Python takto snášenlivý?

Python takto snášenlivý není. Jakmile se kdekoliv v programu objeví syntaktická chyba, interpret vytiskne chybové hlášení, ukončí běh programu a nelze s ním hnout. V prvních týdnech naší programátorské kariéry strávíme pravděpodobně hodně času vyhledáváním takovýchto chyb.

Co je cílové kódování Pythonu?

Jako cílové kódování použije výchozí kódování pythonu, které je přednastaveno na ASCII. ASCII kódování je sedmibitové, obsahuje tedy jen 128 znaků. Jsou v něm písmena anglické abecedy, čísla, interpunkční znaménka a podobné základní znaky pro anglicky píšící lidi.

Související příspěvky: