Kdo je neutrálním atomem?

Obsah

Kdo je neutrálním atomem?

Kdo je neutrálním atomem?

Jeho neutrální atom, Na, s Z = 11, má 11 protonů; proto musí existovat 11 elektronů pro kompenzaci kladných poplatků (11p = 11e). Sodík, kovový prvek, vysoce elektropozitivní, velmi snadno ztrácí své elektrony; v tomto případě ztrácí jen jednu, jeho valenční skořápku (11p> 10e).

Proč je atom kyslíku neutrální?

Například máte molekulu vody, H 2 Jeho dva atomy H jsou neutrální, stejně jako atom kyslíku. Nemohou být reprezentovány stejným způsobem, jak je znázorněno na obrázku atomu vodíku; protože se jádro nemění, elektronický mrak to dělá.

Proč je molekula neutrální?

Aby byla molekula neutrální, musí být součet formálních nábojů jejích atomů roven nule; nebo, jednoduše, všechny jeho atomy jsou neutrální. Pokud jsou atomy, které tvoří molekulu, neutrální, bude to také. Například máte molekulu vody, H 2 Jeho dva atomy H jsou neutrální, stejně jako atom kyslíku.

Související příspěvky: