Co znamená odpisování majetku?

Obsah

Co znamená odpisování majetku?

Co znamená odpisování majetku?

Odpisování tedy znamená postupné zahrnování hodnoty dlouhodobého majetku do nákladů. Zákon o účetnictvív § 28 stanoví, že si účetní jednotka stanoví odpisový plán sama tak, aby co nejlépe zachycoval dobu použitelnosti majetku – vymezuje tedy tzv. účetní odpisy majetku.

Jaké je Účetní vyřazení dlouhodobého majetku?

Vyřazení provedeme účtováním 082/022, vnitřním účetním dokladem. Zápis o účetním vyřazení plně odepsaného dlouhodobého majetku provádíme vždy ve výši vstupní ceny. Vyřazení dlouhodobého majetku, který nebyl zcela odepsaný, účtujeme také v pořizovací ceně. Obdobně jako u plně odepsaného majetku.

Jak zařazení majetku do užívání?

Pro zařazení dlouhodobého majetku do užívání platí obecná pravidla, jako jsou: majetek musí být způsobilý k užívání, způsobilost se dokládá v protokolu, vytvoří se evidence na inventární kartě. Podkladem pro účtování je interní doklad (např. zařazovací protokol). Příklady zařazení: Text. MD. D.

Co je účtování dlouhodobého majetku?

Systém účtování dlouhodobého majetku 1 opotřebení majetku, 2 pořízení dlouhodobého majetku, 3 zařazení na majetkový účet, 4 vyřazení majetku. More ...

Související příspěvky: