Co znamená opotřebení dlouhodobého majetku?

Obsah

Co znamená opotřebení dlouhodobého majetku?

Co znamená opotřebení dlouhodobého majetku?

Opotřebení dlouhodobého majetku se v účetnictví vyjadřuje pomocí odpisů, které v podstatě vyjadřují trvalé snížení hodnoty majetku. Ke snižování hodnoty majetku může docházet jeho používáním, morálním zastaráváním, ale také nepoužíváním (koroze, prach, neudržování apod.).

Co znamená odpisování majetku?

Odpisování tedy znamená postupné zahrnování hodnoty dlouhodobého majetku do nákladů. Zákon o účetnictvív § 28 stanoví, že si účetní jednotka stanoví odpisový plán sama tak, aby co nejlépe zachycoval dobu použitelnosti majetku – vymezuje tedy tzv. účetní odpisy majetku.

Jaké je Účetní vyřazení dlouhodobého majetku?

Vyřazení provedeme účtováním 082/022, vnitřním účetním dokladem. Zápis o účetním vyřazení plně odepsaného dlouhodobého majetku provádíme vždy ve výši vstupní ceny. Vyřazení dlouhodobého majetku, který nebyl zcela odepsaný, účtujeme také v pořizovací ceně. Obdobně jako u plně odepsaného majetku.

Jaké jsou odpisy dlouhodobého majetku?

Daňové odpisy dlouhodobého majetku se v daňové evidenci (DE) zaznamenávají do „nepeněžního deníku“ a i pro tento majetek se musí vést karta majetku. V přiznání k dani z příjmu se potom odpisy uvádějí jako položka snižující základ daně. Hlášení závadného obsahu.

Související příspěvky: